Máy in dòng tốc độ cao

Máy in kim ma trận điểm

S809/S828 Drivers

Giải pháp phần mềm

Tiện ích quản lý máy in từ xa (S809/S828)

S809/S828 Emulations