Hiển thị 1–12 trong 26 kết quả

printronix

Máy in dòng tốc độ cao sử dụng dãy búa (hình con thoi) thay vì sử dụng đầu in kim. Những búa này được sắp thành một hàng ngang thay vì thành một cột. Từ trường của nam châm vĩnh cửu làm cho những búa sẵn sàng gõ vào đúng vị trí khi cần.

P8000 Enclosed Pedestal

Printronix P8005 Enclosed Pedestal

P8000/P8000H Open Pedestal

Printronix P8005 Open Pedestal

P8000/P8000H Zero Tear

Printronix P8005 Zero Tear

P8000 Enclosed Pedestal

Printronix P8010 Enclosed Pedestal

P8000/P8000H Open Pedestal

Printronix P8010 Open Pedestal

P8000/P8000H Zero Tear

Printronix P8010 Zero Tear

P8000/P8000H Cabinet

Printronix P8205

P8000/P8000H Cabinet

Printronix P8210

P8000/P8000H Cabinet

Printronix P8215

P8000/P8000H Cabinet

Printronix P8220

P8000/P8000H Cabinet

Printronix P8CH3