printronix

Printronix T6000e

Printronix T6000e đạt được những tiêu chuẩn in ấn cần thiết, cho năng suất cao và tính linh hoạt trong môi trường in ấn công nghiệp, nơi cần tốc độ in nhanh, chất lượng in tốt và có các tính năng nâng cao như RFID.