printronix

Printronix T8000

Printronix Thermal Printer T8000 là chiếc máy in chắc chắn và vô cùng mạnh mẽ. Nó được thiết kế để có thể đảm nhiệm tất cả các hoạt động sản xuất công nghiệp nặng, kể cả những môi trường làm việc đòi hỏi sự khắt khe nhất.